SeeTheStats logo
ufv.science.upjs.sk
Ústav fyzikálnych vied je časťou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika
 
Data source:
Date range:  2014-01-01 to 2024-04-14
 

Visits
30 201

Loading charts...
     

Pageviews
81 740

Loading charts...
     

Unique Visitors
0

Loading charts...
     

Unique Pageviews
57 723

Loading charts...
     
Do you like it?