SeeTheStats logo
ufv.science.upjs.sk
Ústav fyzikálnych vied je časťou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika
 
Data source:
Date range:  2014-01-01 to 2023-03-20
 

Visits
30 192

Loading charts...
     

Pageviews
81 702

Loading charts...
     

Unique Visitors
0

Loading charts...
     

Unique Pageviews
57 704

Loading charts...
     
Do you like it?