SeeTheStats logo
ufv.science.upjs.sk
Ústav fyzikálnych vied je časťou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika
 
Data source:
Date range:  2014-01-01 to 2022-12-08
 

Visits
30 173

Loading charts...
     

Pageviews
81 638

Loading charts...
     

Unique Visitors
0

Loading charts...
     

Unique Pageviews
57 661

Loading charts...
     
Do you like it?