SeeTheStats logo
ufv.science.upjs.sk
Ústav fyzikálnych vied je časťou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská republika
 
Data source:
Date range:  2014-01-01 to 2022-01-23
 

Visits: 28 437

Loading charts...
     

Pageviews: 78 537

Loading charts...
     

Unique Visitors: 9

Loading charts...
     

Unique Pageviews: 55 879

Loading charts...
     

Back to Home