See The Stats

Be credible. Attract new visitors and customers with your Google Analytics stats!

www.novorazodetje.si
Kdor bo to delo bral s ponižnim in hvaležno vernim srcem, bo deležen vsakršne milosti in blagoslova in bo v njem lahko spoznal pravega avtorja. Kasti golih razumarjev pa je tako in tako vseeno...Jakob Lorber
 
Stats source:
Date range:  2021-02-02 to 2021-03-03
 

Visits: 905

Loading charts...

Bounces: 519

Loading charts...

New visits: 354

Loading charts...

Sessions Duration: 69h 05m 44s

Loading charts...

Back to Home