See The Stats

Be credible. Attract new visitors and customers with your Google Analytics stats!

www.physoft.net
 
Stats source:
Date range:  2011-05-15 to 2015-05-05
 

Visits by City (Top 20)

CityVisits
Beijing320
Hide
(not set)227
Chongqing202
Shanghai161
Shenzhen152
Hangzhou89
Chengdu88
Guangzhou84
Wuhan57
Nanjing45
Hong Kong39
Fuzhou33
Sao Paulo33
Suzhou33
Neihu District25
Rio de Janeiro24
Changsha21
Xi'an21
Tainan City20
Taipei City20

Visits - 3 471

FusionCharts

Back to Home